Derapkan langkah kakimu dengan semangat pancarkan iman

Maju-maju lah gapai citamu dengan ilmu pengetahuan Wujud kembangkan jiwa insanmu demi kejayaan

Darul Ma’arif almamatermu teruskanlah tekad perjuangan

Siap mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah

Menguatkan nilai-nilai agama yang berlandaskan ahlu sunnah wal jama’ah

Darul Ma’arif lenteramu pelita perjuangan ilmumu

Darul Ma’arif bimbingkan akhlakmu kembangkan prestasi tuk masa depanmu

Ya Allah Ya Robbi berikanlah ridho-Mu,

Ya Allah Ya Robbi curahkanlah rahmat-Mu

Darul Ma’arif cahyamu…..